Deklaracja Członkowska Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego

Tak, zgłaszam mój udział w pracach Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego i deklaruję swój udział merytoryczny w jego pracach. Podaję poniższe dane w celu realizacji mojego udziału.