Pacjentka lat 45, z nowotworem centralnego układu nerwowego, po zabiegu neurochirurgicznym, z licznymi niedowładami (leżąca), leczona paliatywnie, m.in. codzienne wlewy Mannitolu, 0,9% NaCl, 5% Glukozy / do 2l na dobę. Z tego powodu zaimplantowano port dożylny.

Więcej