Lista Członków Honorowych PKDN

Zarząd PKDN podjął Uchwałę o przyznaniu tytułu Członka Honorowego Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego oraz organizacji uroczystego wręczenia dyplomów podczas Sesji Inauguracyjnej I Kongresu w dniu 26 października 2017. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy:

Andrzej Chmura, Stanisław Dąbrowiecki, Jerzy Jarosz, Andrzej Kański, Andrzej Kapała, Aleksandra Kawecka, Teresa Korta, Andrzej Kutarski, Jan Malik, Grzegorz Oszkinis, Wojciech Szczęsny, Jacek Szmidt, Zofia Wańkowicz, Wacław Weyde