Nowy Zarząd

Prezes: Małgorzata Misiak
Wice-Prezes: Krzysztof Letachowicz
Członkowie Zarządu: Rafał Młynarski, Aneta Trzcińska, Jakub Turek