Posiedzenie Zarządu

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu PKDN, podczas którego przyjęto m.in.: Uchwałę o przyznaniu tytułu Członka Honorowego PKDN, Uchwałę o jednokadencyjności Władz i przyjęciu czteroletniej kadencji, Wniosek o automatyczne wchodzenie do nowego zarządu ustępującego Prezesa, Wniosek o organizowanie kongresów co dwa lata, przy czym parzyste organizuje Wice-Prezes, a nieparzyste Prezes, zwołując jednocześnie Walne Zebranie, podczas którego zakończy pełnienie swojej funkcji