Program IX Sympozjum Port Dożylny, 24 września 2016 r.

PD 2016, Ulotka A5x2

 

 

 

 

 

 

I Sesja 9:00–10:45

Zabieg implantacji portu dożylnego
• Nowe antyseptyki i ich zastosowanie w higienie rąk przed zabiegiem operacyjnym, dr n. med. Julia Fuss, Lwowski Narodowy Instytut Medyczny (Ukraina)
• Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego, dr n. med. Jarosław Leś, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
• Wybór naczynia do długoterminowego dostępu dożylnego, dr n. med. Małgorzata Misiak, Szpital Magodent w Warszawie
• Warunki kaniulacji żył centralnych, lek. med. Rafał Młynarski, Szpital Żagiel Med w Lublinie
• Prawidłowe położenie końcówki cewnika, dr n. med. Jarosław Janc, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
• Zestaw do implantacji portu, lek. med. Rafał Młynarski, Szpital Żagiel Med w Lublinie

II Sesja 11:00–12:45

Powikłania związane z obsługą portu dożylnego
• Punkty krytyczne procedury obsługi portu dożylnego, lek. med. Rafał Młynarski, Szpital Żagiel Med w Lublinie
• Rekomendacje PKDN dotyczące postępowania w przypadku powikłań związanych z używaniem portu dożylnego, dr n. med. Małgorzata Misiak, Szpital Magodent w Warszawie
• Francuskie zalecenia dotyczące postępowania z portami dożylnymi, dr n. med. Agnieszka Sobczyk, Szpital im. Marcinkowskiego w Poznaniu
• Możliwości wewnątrznaczyniowego leczenia powikłań związanych z cewnikami centralnymi, lek. med. Rafał Młynarski, Szpital Żagiel Med w Lublinie

III Sesja 13:00–14:30

Opisy przypadków
• Ciekawy przypadek z mojej praktyki, lek. med. Joanna Grzesiak, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
• Infekcje tkanek miękkich i kości a zakażenie portu – opis przypadku, lek. med. Małgorzata Lipiec, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
• Implantacja portu u chorej z wrodzoną anomalią żyły głównej górnej, lek. med. Agnieszka Malczewska, Szpital Morski im. PCK w Gdyni
• Uszkodzenie żyły ramienno-głowowej podczas usuwania portu dożylnego i wynikające z tego problemy podczas kolejnej implantacji, lek. med. Rafał Młynarski, Szpital Żagiel Med w Lublinie
• Implantacja portu u pacjenta ze znacznym przesunięciem śródpiersia z powodu guza płuca prawego – opis przypadku, lek. med. Tomasz Puchała, Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej
• Zaburzenia rytmu serca związane z nieprawidłową długością cewnika portu, lek. med. Rafał Młynarski, Szpital Żagiel Med w Lublinie
• Angioplastyka żyły szyjnej wewnętrznej i ramienno-głowowej oraz implantacja portu dożylnego u pacjenta z hemofilią, dr hab. n. med. Radosław Pietura, SPSK1 UM w Lublinie