Przypomnienie o płatności składki

Aby móc uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PKDN konieczne jest opłacenie składki członkowskiej. Aktualna wysokość składki 1zł/m-c. Konto: 21 1950 0001 2006 6830 8226 0002.