Rozszerzamy współpracę

Dzięki współpracy naszego towarzystwa z Katedrą i Kliniką Chirurgii Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, historię, idee oraz plany Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego mogliśmy zaprezentować podczas Konferencji „Postępy w Chirurgii Naczyń” w Kazimierzu nad Wisłą. Prezentacja przedstawiona przez Dr Rafała Młynarskiego spotkała się z żywą reakcją i… kilkudziesięcioma deklaracjami członkowskimi złożonymi przez Uczestników Konferencji. Przypomnijmy, że celem stowarzyszenia jest m.in. integrowanie różnych środowisk zajmujących się dostępem naczyniowym, a pierwsza próba zawiązania klubu pojawiła się podczas Konferencji „Dostęp do łożyska naczyniowego – dializy, leki, żywienie”, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 5−6 listopada 2004 roku. Cieszy fakt, że na konferencji w Kazimierzu gościły również osoby, które wówczas były wśród pomysłodawców powołania Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego.