Sprawozdanie po Walnym Zebraniu Członków PKDN

Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego odbyło się w piątek 27 października 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym o godzinie 19. Podczas Walnego Zebrania przyznano absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przyjęto:

Uchwałę o wprowadzeniu zmian w Statucie: Władze wybierane są na okres 4 lat (w wyjątkowych sytuacjach okres ten może ulec wydłużeniu do 5 lat), Zarząd sprawuje swoją funkcję przez jedną kadencję organizując w okresie sprawowania władzy 2 kongresy, Ustępujący Prezes automatycznie wchodzi do nowego zarządu jako jego Członek

Uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej do 120zł rocznie dla lekarzy specjalistów i 60zł rocznie dla lekarzy bez specjalizacji, pielęgniarek, ratowników medycznych i pozostałych zawodów medycznych.

Zarządzenie obligujące nowo wybrany Zarząd do podjęcia działań w celu włączenia PKDN w struktury Vascular Access Society i przyjęto, że nazwę stowarzyszenia na język angielski będziemy tłumaczyli jako Polish Assotiation of Vascular Access (PAVA).

Zarządzenie o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia oraz wyborze nowego biura świadczącego usługi księgowe dla stowarzyszenia.

Wybrano nowy zarząd..