XVII Zjazd POLSPEN

Współpraca Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego z Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu zaowocowała specjalną sesją podczas XVII Zjazdu POLSPEN,

który odbył się w dniach 11−13 czerwca w Jachrance. PKDN reprezentowali Dr Małgorzata Misiak oraz Dr Rafał Młynarski.